Bc. Markéta Humpoláková, DiS.Věk: 37 let

Povolání: Projektový manažer, OSVČ

Moto: MÍRA VAŠEHO ÚSPĚCHU ZÁVISÍ NA SÍLE VAŠEHO PŘÁNÍ, VELIKOSTI VAŠÍ TOUHY A VAŠICH SNŮ A NA TOM, JAK ZVLÁDNETE ZKLAMÁNÍ, KTERÉ VAŠI CESTU NUTNĚ PROVÁZÍ. R. Kiyosaki

Ostatní: Ve Stráži žiji patnáctým rokem a celou dobu se snažím, aby se zde mě i mým dětem dobře žilo. Někteří z Vás si mě pamatují jako zdravotní sestru ze zubní ordinace, někteří jako pracovníka knihovny a informačního centra. Jako jedna z prvních jsem dostala možnost v programovém období 2007-2014, v rámci své pracovní náplně zpracovávat žádosti o dotace na projekty, jejichž výsledky jsou viditelné dodnes. Např. Turistický produkt Vandrování s ralskými Strážidly, modernizace bazénu, částečná rekonstrukce vodního vleku, modernizace a zařízení malého sálu v kulturním domě. Ani při mateřských dovolených jsem nepověsila práci na hřebík.

Srdcovou záležitostí pro mě bylo založení Mateřského centra Otevřeno dětem, o.s. Společně s dalšími maminkami se nám podařilo za přispění sponzorů a města zařídit prostory a prostředky pro jeho fungování.

Během dalších let mého života jsem získala teoretické i praktické zkušenosti při studiu na Vyšší odborné škole rozvoje venkova v oboru Veřejná správa a cestovní ruch, následně pak v bakalářském studijním programu na Vysoké škole regionálního rozvoje v oboru Regionální rozvoj.
Pracovní zkušenosti sbírám postupně při práci pro neziskové, soukromé i veřejné organizace v oblasti projektového managementu, zpracováváním žádostí o dotace, realizací projektů a zpracováváním výběrových řízení na realizaci zakázek. Jsem aktivní členkou výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch zastupitelstva Libereckého kraje, kde máme spolu s dalšími kolegy možnost podávat návrhy k dění v této oblasti v rámci celého Libereckého kraje.

Všechny zkušenosti a znalosti ráda uplatním při práci v městském zastupitelstvu a spolu s dalšími nově zvolenými zastupiteli budu hledat společnou řeč při zajišťování rozvoje města i při řešení běžných záležitostí Vás, občanů.

Kromě toho všeho mám milující rodinu – manžela, dvě děti, psa a želvu. Ti, kdo mě znají, vědí, co ode mě mohou očekávat.